Επίσκεψη στην λίμνη Ζηρού

∆υτικά της Φιλιππιάδας και σε απόσταση 4,5 km βρίσκεται η πανέµορφη λίµνη Ζηρού .Η περιοχή της λίµνης αποτελεί µοναδικό υδροβιότοπο σχεδόν ανέγγιχτο από το άνθρωπο .Η έκτασή της είναι 420 στρέµµατα και έχει πλούσια βλάστηση, µε πολλά είδη δένδρων και φυτών .Πρόκειται για ένα τοπίο σπάνιας οµορφιάς ,ένας χώρος που ηρεµεί και γαληνεύει το επισκέπτη .Προσφέρεται για περιπάτους είτε µε τα πόδια είτε µε το ποδήλατο καθώς υπάρχει δρόµος στη νότια πλευρά της λίµνης . Η δηµιουργία της λίµνης Ζηρού φαίνεται να οφείλεται στην τεκτονοκαρστική δραστηριότητα της περιοχής .Οι γεωλόγοι θεωρούν ότι η λίµνη αποτελούσε λιµναίο σπήλαιο ,αλλά η οροφή κατέρρευσε πριν από 10.000 χρόνια περίπου. Ο υδροφόρος ορίζοντας της λίµνης είναι ίδιος µε αυτόν του ποταµού Λούρου, άρα τα δύο υδάτινα συστήµατα επικοινωνούν .Οι διαστάσεις της λίµνης είναι 900x600m .Το µεγαλύτερο βάθος της λίµνης είναι 70m. σύµφωνα µε µετρήσεις του Χαράλαµπου Γκούβα το 1997.Η θερµοκρασία του νερού κυµαίνεται όλες τις εποχές από 9,6°


Η Παιδόπολη Zηρού ή Ζηρόπολη λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1948. Η παιδόπολη Ζηρού κτισµένη στην όµορφη λίµνη του Ζηρού ονοµάστηκε και Άγιος Αλέξανδρος όπως και η οµώνυµη εκκλησία που βρίσκεται κοντά στην λίµνη . Οι ντόπιοι όµως την ξέρουν ως Παιδόπολη. Κατασκευαστής της παιδόπολης Ζηρού είναι ο Ελβετός Ροδόλφος Φένιγκερ(ο οποίος έµεινε για το σκοπό αυτό στην Ελλάδα από το 1945-1947) και η διάταξή τους θυµίζει µικρό χωριό. Το 1950 οι περισσότερες παιδουπόλεις έκλεισαν και η πλειοψηφία των παιδιών γύρισαν στα χωριά τους. Από τον επαναπατρισµό αποκλείστηκαν 2000 παιδιά που ήταν ορφανά και από του δύο γονείς, ή παιδιά που οι γονείς τους ήταν αριστεροί και βρίσκονταν είτε στο εξωτερικό είτε στη φυλακή. Έµειναν ανοιχτές 12 παιδοπόλεις σε όλη την Ελλάδα, ανάµεσά τους και η παιδόπολη Ζηρού. Η παιδόπολη αποτέλεσε ένα σηµαντικό εκπαιδευτικό πολιτιστικό και οικονοµικό πυρήνα της περιοχής. Φιλοξένησε , µόρφωσε και κατάρτισε επαγγελµατικά περίπου 800 αγόρια 6 έως 17 χρονών. Απασχολούσε επίσης πολυάριθµο προσωπικό Το 1965 µε το σεισµό πολλά κτίρια υπέστησαν ζηµιές και η πόλη πέρασε παρακµή. Το 1986 η παιδόπολη Ζηρού σταµάτησε την λειτουργία της. Το 1992 οι εγκαταστάσεις της χρησιµοποιήθηκαν 2000 Αλβανών οικονοµικών µεταναστών. Σήµερα κάποια από τα κτίρια έχουν ανακαινιστεί και λειτουργεί εκεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ζηρού.