Μουσική

Στην Φιλιππιάδα όπως και σε ολόκληρη την Ήπειρο, τα παραδοσιακά τραγούδια είναι πεντατονικά και πολυτονικά και ερμηνεύονται τόσο από τραγουδιστές όσο και από τραγουδίστριες.

Χαρακτηριστικά τραγούδια περιλαμβάνουν μοιρολόγια, της Τάβλας και φωνητικά με τη συνοδεία του σκάρου. Το κλαρίνο είναι το κυρίαρχο μουσικό όργανο , που χρησιμοποιείται για να συνοδεύσει τους χορούς, κυρίως με αργό και βαρύ ρυθμό, όπως ο Τσάμικος, ο Κοφτός, ο Μενούσης, το Φισούνι, η Ποδιά, ο Στα δύο, ο Στα τρία, ο Ζαγορήσιος, η Κεντημένη, ο Μετσοβίτικος και ο Γιατρός.

Πρόκειται για μουσικά κομμάτια που έφτασαν ως τις μέρες μας κυρίως μέσω της προφορικής μουσικής παράδοσης και σύμφωνα με παλιότερες και νεώτερες ηχογραφήσεις, στην πλειοψηφία τους διαμορφωμένα.

Ορισμένα μάλιστα από αυτά είναι άγνωστα στο σημερινό ακροατή που ακούει το συγκεκριμένο είδος μουσικής, αφού οι μουσικοί σήμερα δεν συνηθίζουν να τα παίζουν όπως τα “Αλάμπεης”, “Παπαδιά”, “Λιάσκος”, “Συρτό Πρεβεζάνικο”, “Κλάματα”, “Φυσσούνι”, “Πλεύρα”, “Γενοβέφα”, “Βαθύ Μπεράτι”, “Λιασκοβίκι Πρεβεζάνικο”, “Φράσια Πρεβεζάνικη”.