Πανίδα και Χλωρίδα

Η ΠΛΟΥΣΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ

Η χλωρίδα της Φιλιππιάδας είναι πλούσια και ποικίλη, σε αυτό παίζει ρόλο το όμορφο δάσος στα δυτικά της ,ο κάμπος, ο ποταμός Λούρος αλλά και η λίμνη Ζηρού. Όλα αυτά τα περιβαντολογικά συστήματα ανεβάζουν τον αριθμό των φυτικών ειδών στην περιοχή άνω των 200.Εχουν παρατηρηθεί σπάνια και απειλούμενα είδη δέντρων και λουλουδιών όπως λαγομηλιά(Rucus aculeatus),σεράπια η καρδιοφόρος(Serapias cordigera)πλάτανος ο ανατολικός(Platanus orientalis)κ.α

Επίσης σημαντική παρουσία έχει και η πανίδα με μεγάλο αριθμό θηλαστικών ,πουλιών, ερπετών, ψαριών και αμφιβίων. έτσι συναντάμε 17 είδη νυχτερίδας ,από θηλαστικά η βίδρα αν και σε μικρούς αριθμούς, το τσακάλι σπάνια βέβαια στις ήμερες μας,αγριόγατες,αγριογούρουνα,ασβούς,σκίουρους,τρανορινολόφους,μικρορινολόφους, σκατζόχοιρους,σπιτομυγαλές κοινός κουνάβια , νανομυγαλές κ.α

Στα πτηνά απαντώνται 140 είδη από τα οποία τα 35 ανήκουν στα απειλούμενα. έτσι βρίσκουμε τον πελαργό τον ποταμοσφυριχτή, κορμοράνους, νανοβουτυχτάρια, ερωδιούς, νυχτόκορακες, χελιδόνια, σπουργίτια ,είδη άγριων περιστεριών όπως η δεκοχτούρα ,πάπιες, μπεκάτσες, γλάρους, δρυοκολάπτες ,αλκυόνες αλλά και μεγάλο αριθμό αρπακτικών πτηνών αετών και γερακιών όπως φιδαετός ,βραχοκιρκίνεζο ,πετρίτης και σφηκιάρης.

Στα ερπετά βρίσκουμε 23 είδη, με 3 είδη χελωνών όπως η λιβαδοχελώνα και η βαλτοχελώνα,11 είδη σαυρών και 9 είδη φιδιών όπως η οχιά ,ο σαπίτης ,το σπιτόφιλο και ο νερολαφιάτης.

Στα αμφίβια έχουμε 2 είδη φρύνων όπως ο πρασινοκέφαλος και 4 είδη βατράχων όπως ο βάτραχος δυτικής Ελλάδος και ο δενδροβάτραχος.

Τέλος στο ποταμό Λούρο αλλά και στη λίμνη Ζηρου απαντώνται πάνω από 7 είδη ψαριών όπως δρομίτσα,τυλινάρι ντάσκα αλλα και πληθυσμοί άγριας πέστροφας.