Βόλτα στο Λούρο ποταμό

Είναι ποταµός της Ηπείρου µε συνολικό µήκος 80χλ. Πηγάζει από το όρος Τόµαρος του νοµού Ιωαννίνων, διασχίζει την στενή χαράδρα και περνάει από τα χωριά Βούλιστα, Μουσοτίτσα, Παναγιά, Κλεισούρα και µετά το χωριό Κερασώνα που βρίσκεται κοντά στον Άγιο Γεώργιο, τα νερά του εγκλωβίζονται από το Υδροηλεκτρικό φράγµα της ∆ΕΗ Λούρου, που έχει ύψος 25 µέτρα και πλάτος 70 µέτρα. Ακολούθως το ποτάµι περνάει δίπλα στο στρατόπεδο της Παλιάς Φιλιππιάδας και σταδιακά αποκλίνει από την παράπλευρη πορεία του προς την εθνική οδό. Στην περιοχή της Φιλιππιάδας, ο Λούρος δέχεται από αριστερά τροφοδοτικό παραπόταµο από τους λόφους του Χανόπουλου και του Γριµπόβου και τελικά περνάει κάτω από τη γέφυρα Καλογήρου. Στη συνέχεια ο ποταµός διέρχεται από ελώδη περιοχή που εύκολα πληµµυρίζει και ονοµάζεται Βάλτος του Λούρου και εκβάλλει στο Μιχαλίτσι, στον όρµο Σαλαώρας του Αµβρακικού κόλπου.

Παλαιότερα(1912) όλος ο Λούρος από τις εκβολές του ως την Φιλιππιάδα ήταν πλωτός και µάλιστα υπάρχουν φωτογραφίες βαρκών που µεταφέρουν πολεµοφόδια κατά τον πόλεµο της απελευθέρωσης της Ηπείρου από τους Τούρκους.